Antalya Öğrenciye Özel Yaz Sezonu Piyano Dersi

Özel Piyano Dersi

Müzikle uğraşmak bir ayrıcalıktır. Müzikle uğraşan bir çok insan bu ayrıcalıklarını çok net bir şekilde görebilmektedir. Piyano çalmanın bir çok tekniği vardır. Bu teknikler asırlardır her yeni bir olguya bir yenisi eklenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu gelişimlerle bugünkü teknolojinin de katılımıyla olağanüstü bir müzik komplikesi sunan dijital piyanolar ortaya çıktı.
Bu teknik hakkında düşünce ve yaklaşımlar tarih boyunca fark edilen en iyiyi en güzeli en kaliteli olanı bulma çabalarıdır. Bu çabaların en başını dönemsel ifade farklılığı gözetmektedir. Çalma tekniklerinde gelişme değişme hatta bazen geriye dönem hep aynı yolun yolcusu gibi hep aynı arayışların paralel oluşumlarıdır.
Günümüzde bu gelişimlerin en önemli olanı piyano insan fizyoloji için en uygun hale getirilmiştir. Yalnız yine de piyano çalmadaki problemler tam giderilmiş değildir. O yüzden insanında çalmak için biraz çaba sarf etmesi gerekmektedir. piyano tekniği tarihi işte insanın piyano ile uyumunun bir çaba gösterisidir. Özel piyano dersi almak isteyenlerin bunu çok iyi kavramaları gerekmektedir.

Piyano Tarihi
Müzik hem sanattır hem bilim . bu yüzden hem duygusal olarak algılana bilmeli hem de akıl ile kavranabilmektir. Haliyle bir piyanist karşılaştığı bir problemin çözümü için kendi deneyim ve tecrübelerini bilimsel araştırma sonuçlarını değişik görüşlerle de zenginleştirip seçtiği uygun bir metodu yürürlüğe koyabilmeli.
Bazı güzel birikimler müzikle alakası olan insanlar tarafından desteklenmediği için tarihin sayfalarında yok olup gitmektedir. Bu yüzden edinilen tecrübeler çok önemle birikim haline getirilmeli. Piyano teknikleri hakkında ilgili insanların bilinçlendirilmesi ve gelecekteki kuşaklara aktırılması için çaba sarf etmek gerekmektedir. bunun için piyano ile ilgili kaynaklara sahip çıkılması gerekmektedir.
Hatta önemli olan piyano ile ilgili yabancı kaynaklar Türkçeye çevrilmelidir. Eğer bu sağlanabilirse piyano öğrenimi adına ciddi adımların atılacağı bir gerçektir. Böylece eğiticiler kendi düşünce , deneyim ve bilgilerini destekleyen bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir. Bu bilgiden kaynaklı cesaretle yeni yaklaşım düşünce ve yeni ürünler ortay konacaktır. Özel piyona dersi almak için bugün ciddi eğitimcilere de ihtiyaç vardır. Bunu destekleyen kurumlara da.